Privacyverklaring

Bold in Media

In deze privacyverklaring lees je hoe Bold in Media met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over Ons
Bold in Media
Klam 18 
8603DS Sneek

KvK. 75511800
telefoon:+31(0)623215508
info@boldinmedia.nl

www.boldinmedia.nl

2. Persoonsgegevens 
Bold in Media verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer, offertenummer en factuurnummer
  (eenmanszaken en VOF’s)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website


3. Doeleinden

Bold in Media verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact
Bold in Media verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen via telefoon of berichtendienst als je daar om verzoekt, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen. Bold in Media bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en welke afspraken er zijn gemaakt. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief 
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen of waarvoor je hebt aangemeld. 

We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

(Financiële) Administratie
Als je ons een offerteaanvraag of opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van een gerichte offerte, voor de facturatie en voor het bijhouden van onze (financiële) administratie. De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting en worden op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaart. 

Overeenkomst
Bold in Media verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent. Deze gegevens verwerken we zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Voor portfolio-doeleinden
Voor het publiceren van voltooide projecten met beeldmateriaal op onze website, Linkedin, Instagram of andere sociale media vragen wij jouw toestemming, tenzij deze door jou al eerder openbaar zijn gemaakt.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte
Bold in Media deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Boekhouder
 • Mailserver
 • SaaS-diensten
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Drukkerijen (indien van toepassing)
 • Bezorgdiensten (indien van toepassing)


Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bold in Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben. Of wanneer we wettelijk verplicht zijn, dit zullen wij dan ook toelichten. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boldinmedia.nl.

Klachten
Bold in Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Beveiliging persoonsgegevens 
Bold in Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boldinmedia.nl

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We embedden YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.